Disciplinárna komisia
KO-DK-2016/2017-0080
U83
Na základe podnetu ŠTK DK ukladá pokutu podľa RS VÚ 6/c FC Čalovec 300 € .
Rozhodnutie: KO-DK-2016/2017-0080
Klub: FK FC Čalovec
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 07:07
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 07:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.03.2017 07:07
POKUTY