Disciplinárna komisia
KO-DK-2017/2018-0014
U17
DK podľa DP čl.16/ 1,2,3,4 a čl. 48/1c a 2/b,4 trestá Vojtecha Antala 1154037 Bodza Holiare , zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz styku s DO 3 mesiace N od 30.8.2017a ukladá pokutu 60 €.
Rozhodnutie: KO-DK-2017/2018-0014
Klub: TJ Družstevník Bodza - Holiare
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 07:23
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 07:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vojtech Antal DP čl.16/ 1,2,3,4 a čl. 48/1c a 2/b,4 10 EUR 31.08.2017 07:24
POKUTY