Live center
19.09.2018 16:30   o 15h12m37s
20.09.2018 17:00   o 1d15h42m37s
21.09.2018 16:30   o 2d15h12m37s
22.09.2018 10:00   o 3d8h42m37s
22.09.2018 10:00   o 3d8h42m37s
22.09.2018 10:00   o 3d8h42m37s
22.09.2018 10:00   o 3d8h42m37s
22.09.2018 13:30   o 3d12h12m37s
22.09.2018 13:30   o 3d12h12m37s
22.09.2018 13:30   o 3d12h12m37s
22.09.2018 15:30   o 3d14h12m37s
22.09.2018 15:30   o 3d14h12m37s
23.09.2018 10:00   o 4d8h42m37s
23.09.2018 10:00   o 4d8h42m37s
23.09.2018 10:00   o 4d8h42m37s
23.09.2018 10:00   o 4d8h42m37s
23.09.2018 12:00   o 4d10h42m37s
23.09.2018 15:30   o 4d14h12m37s
23.09.2018 15:30   o 4d14h12m37s
22.09.2018 15:30   o 3d14h12m37s
22.09.2018 15:30   o 3d14h12m37s
19.09.2018 16:30   o 15h12m37s
20.09.2018 17:00   o 1d15h42m37s
22.09.2018 13:30   o 3d12h12m37s
22.09.2018 13:30   o 3d12h12m37s
22.09.2018 13:30   o 3d12h12m37s
23.09.2018 10:00   o 4d8h42m37s
23.09.2018 10:00   o 4d8h42m37s
23.09.2018 10:00   o 4d8h42m37s
21.09.2018 16:30   o 2d15h12m37s
22.09.2018 10:00   o 3d8h42m37s
22.09.2018 10:00   o 3d8h42m37s
23.09.2018 10:00   o 4d8h42m37s
22.09.2018 10:00   o 3d8h42m37s
22.09.2018 10:00   o 3d8h42m37s
23.09.2018 12:00   o 4d10h42m37s
Súťaže
VI. Liga – MEVA-OBFZ KN (Muži)
Základná časť, 7. kolo
15.09.2018 15:30    Ukončený
16.09.2018 15:30
2 : 1
16.09.2018 15:30    Ukončený
16.09.2018 15:30
: 5
16.09.2018 15:30    Ukončený
16.09.2018 15:30
7 : 1
16.09.2018 15:30    Ukončený
16.09.2018 15:30
2 : 1
16.09.2018 15:30    Ukončený
16.09.2018 15:30
2 : 0
16.09.2018 15:30    Ukončený
16.09.2018 15:30
: 2
16.09.2018 15:30    Ukončený
VII. Liga – OBFZ KN (Muži)
Základná časť, 5. kolo
VI. Liga – DORAST – U19 - OBFZ KNDORASTENCI (Muži)
Základná časť, 3. kolo
15.09.2018 16:00
7 : 1
15.09.2018 16:00    Ukončený
16.09.2018 10:30
3 : 2
16.09.2018 10:30    Ukončený
IV. Liga – ŽIACI – U15 - OBFZ KNZIACI (Muži)
Základná časť, 7. kolo
15.09.2018 10:00
4 : 0
15.09.2018 10:00    Ukončený
15.09.2018 10:00    Ukončený
15.09.2018 10:00
: 8
15.09.2018 10:00    Ukončený
15.09.2018 14:00
: 16
15.09.2018 14:00    Ukončený
15.09.2018 14:00
3 : 2
15.09.2018 14:00    Ukončený
15.09.2018 14:00
4 : 1
15.09.2018 14:00    Ukončený
Prípravka – U11 – Sk. A - OBFZ KNPRIPRAVKA (Muži)
Základná časť, 5. kolo
12.09.2018 17:00
27 : 0
12.09.2018 17:00    Ukončený
14.09.2018 16:00
8 : 6
14.09.2018 16:00    Ukončený
14.09.2018 16:30
8 : 7
14.09.2018 16:30    Ukončený
15.09.2018 10:00
: 6
15.09.2018 10:00    Ukončený
Prípravka – U11 – Sk. B - OBFZ KNPRIPRAVKA (Muži)
Základná časť, 5. kolo
14.09.2018 17:00
12 : 4
14.09.2018 17:00    Ukončený
15.09.2018 10:00
: 0

15.09.2018 10:00    
0
15.09.2018 10:00
: 11
15.09.2018 10:00    Ukončený
Správy