Disciplinárna komisia
KO-DK-2017/2018-0054
U60
U60 Silvester Inczédi 1239926 – TJ Bodza Holiare pozastavenie činnosti až do vyriešenia HNS MZ ŠK V.Ostrov – TJ Dr.Bodza Holiare
Rozhodnutie: KO-DK-2017/2018-0054
Klub: TJ Družstevník Bodza - Holiare
Dátum zaevidovania: 05.04.2018 15:40
Dátum vyriešenia: 05.04.2018 15:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Szilvester Inczédi 10 EUR 05.04.2018 15:40