Disciplinárna komisia
KO-DK-2017/2018-0056
U62
Michal Šulák 1167020 (DP čl. 37/8,9) - 1.s.s.N od 11.04.2018.
Rozhodnutie: KO-DK-2017/2018-0056
Klub: DFC Moča
Dátum zaevidovania: 15.04.2018 07:24
Dátum vyriešenia: 15.04.2018 07:27
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Šulák 10 EUR 15.04.2018 07:25