Disciplinárna komisia
KO-DK-2017/2018-0057
U63
Peter Susik 1309714 (DP 37/5b)-1.s.s.N od 11.04.2018.
Rozhodnutie: KO-DK-2017/2018-0057
Klub: FK Zlatná na Ostrove
Dátum zaevidovania: 15.04.2018 07:31
Dátum vyriešenia: 15.04.2018 07:33
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Péter Susik 10 EUR 15.04.2018 07:31