Disciplinárna komisia
KO-DK-2017/2018-0107
U115
Milan Szabó 1311387 (DP čl. 37/5a) - 1. s. s. N od 04. 06. 2018
Rozhodnutie: KO-DK-2017/2018-0107
Klub: FC Dulovce
Dátum zaevidovania: 06.06.2018 07:00
Dátum vyriešenia: 06.06.2018 07:00
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Szabó 10 EUR 06.06.2018 07:00