Disciplinárna komisia
KO-DK-2017/2018-0108
U116
Dominik Sánta 1348598 TJ Družstevník Búč -žiaci (DP čl. 64/1 a čl. 64/3) - 2 mesiace N od 04. 06. 2018
Rozhodnutie: KO-DK-2017/2018-0108
Klub: TJ Družstevník Búč
Dátum zaevidovania: 06.06.2018 07:02
Dátum vyriešenia: 06.06.2018 07:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dominik Sánta 5 EUR 06.06.2018 07:02